12 climbs in this wishlist

  Climb name Added Crag name
 El Pietro Pericolo2-25/Dec/12Freyr
 Brothers in Arms1-25/Dec/12Rochers du Paradou...
 Seams the Same14039330/Aug/09Serengeti
 Seamstress17648530/Aug/09Serengeti
 Eskimo Nell1221111/Aug/09Cattle Troughs
 Pearly Gate88411/Aug/09Cattle Troughs
 Peacemaker45211/Aug/09Cattle Troughs
 Isis2471811/Aug/09Cattle Troughs
 Old Lag's Corner256711/Aug/09Cattle Troughs
 Resurrection402911/Aug/09Cattle Troughs
 Bunney's Wall4171111/Aug/09Cattle Troughs
 Vertigo6435310/Aug/09Symonds Yat