12 climbs in this wishlist

  Climb name Added Crag name
 El Pietro Pericolo1-25/Dec/12Freyr
 Brothers in Arms1-25/Dec/12Rochers du Paradou...
 Seams the Same13588630/Aug/09Serengeti
 Seamstress17137830/Aug/09Serengeti
 Eskimo Nell1161111/Aug/09Cattle Troughs
 Pearly Gate86311/Aug/09Cattle Troughs
 Peacemaker45211/Aug/09Cattle Troughs
 Isis2461711/Aug/09Cattle Troughs
 Old Lag's Corner251711/Aug/09Cattle Troughs
 Resurrection396911/Aug/09Cattle Troughs
 Bunney's Wall4081111/Aug/09Cattle Troughs
 Vertigo6124910/Aug/09Symonds Yat