showing 26-30
Name Grade Style Date Crag name
Poets Corner 5c ** Lead O/S ??, 2010 Masouri Area
Sapfo 6a+ ** Lead O/S ??, 2010 Masouri Area
Mustass 5c *** Lead O/S ??, 2010 Masouri Area
Quando Tramonta il Sol 6a ** Lead O/S ??, 2010 Masouri Area
Iris 6b+ *** Lead dog ??, 2010 Masouri Area