Name Grade Style Date Crag name
Jenga 4c * - ??, 2018 Bus Stop Quarry
Thomas the Tank 4a * - 6 May, 2017 Australia
Gordon 3c * - 9 Jun, 2016 Australia
Ivor the Engine 5a * - 9 Jun, 2016 Australia
The Polar Express 5c * - 9 Jun, 2016 Australia
Taid 5a Lead ?Apr, 2016 Castle Inn Quarry
Ffrind 4a * Lead ?Apr, 2016 Castle Inn Quarry
Nain 4a Lead ?Apr, 2016 Castle Inn Quarry
Nain 4a Lead dnf 26 Sep, 2015 Castle Inn Quarry
Butterfly Blue 4a Lead O/S 26 Sep, 2015 Castle Inn Quarry
Inspiration 4a Lead O/S 26 Sep, 2015 Castle Inn Quarry
Wilderness Wall 5a * Lead O/S 26 Sep, 2015 Castle Inn Quarry