Photo gallery: Climber 'Rikardo'

8 photos matching 'Rikardo': average rating 3.6 votes 60
Click on the thumbnails to view the full size images.

thumb
Rikardo
© Rikardo
4*thumb
Summit shot
© Rikardo, Dec 2013
4*thumb
Contamine Mazeude Pitch 5
© Rikardo, Jul 2006
4*thumb
Patri de gauche
© Rikardo, Feb 2008
thumb
Rikardo
© Rikardo
3*thumb
Post Haste IV 4
© Rikardo, Mar 2006
3*thumb
Midi Plan outing
© Rikardo, Jun 2003
4*thumb
Vapour Trails
© Rikardo, Jun 2003