UKC

JOBS: BMC Policy and Campaigns Officer (Wales)

This topic has been archived, and won't accept reply postings.
 BMC Office 23 Feb 2021
premier post photo

The BMC has a new and exciting opportunity for a Policy & Campaigns Officer (Wales). If you are an experienced policy professional or campaigner with excellent communication skills and a genuine passion for climbing and hill walking, this could be the role for you.

Part-time contract, 3-day week

£19,200 payable based on 3-days per week (£32,000 per annum full-time equivalent)

Excellent benefits including pension, healthcare and life insurance after qualifying period

The BMC is seeking a high calibre candidate for an exciting new role as Policy & Campaigns Officer for Wales. The role – which will ideally be South Wales based – will work closely with BMC staff and volunteers to promote the interests of climbers, hill walkers and mountaineers within the Welsh Government and key agencies including NRW and Sport Wales. The postholder will be an advocate for the BMC’s Manifesto for Wales which calls on politicians to ensure outdoor recreation and access to the coast and countryside is a key component of future public policy. The post will require an experienced policy professional or campaigner with excellent communication skills and a genuine passion for climbing and hill walking.

Please send a covering letter and up-to-date CV to recruitment@thebmc.co.uk

Closing date: 5.00 pm on Wednesday 10 March 2021

Online interviews are planned for Tuesday 23 March 2021

-------------------------------------------------------------------------------------

Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Cyngor Mynydda Prydain (Cymru)

Contract rhan-amser, 3 diwrnod yr wythnos

£19,200 yn seiliedig ar 3 diwrnod yr wythnos (yn gyfwerth â 32,000 y flwyddyn amser llawn)

Buddion gwych gan gynnwys pensiwn, gofal iechyd ac yswiriant bywyd ar ôl y cyfnod cymhwyso  

Mae Cyngor Mynydda Prydain yn chwilio am ymgeisydd o’r radd flaenaf ar gyfer rôl newydd a chyffrous fel Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd i Gymru. Bydd y rôl - a fydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru yn ddelfrydol - yn gweithio'n agos gyda staff a gwirfoddolwyr Cyngor Mynydda Prydain i hyrwyddo buddiannau dringwyr, cerddwyr bryniau a mynyddwyr o fewn Llywodraeth Cymru ac asiantaethau allweddol fel Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwaraeon Cymru. Bydd deiliad y swydd yn hyrwyddwr brwd o Faniffesto Cyngor Mynydda Prydain ar gyfer Cymru sy’n galw ar wleidyddion i sicrhau bod hamdden awyr agored a mynediad i'r arfordir a chefn gwlad yn elfen allweddol o bolisi cyhoeddus y dyfodol. Bydd y swydd yn gofyn am weithiwr polisi proffesiynol neu ymgyrchydd profiadol sydd â sgiliau cyfathrebu gwych ac angerdd gwirioneddol am ddringo a cherdded bryniau.  

Anfonwch lythyr eglurhaol a CV cyfoes at recruitment@thebmc.co.uk

Dyddiad cau: 5.00 pm ddydd Mercher 10 Mawrth 2021

Cyfweliadau ar-lein wedi’u trefnu ar gyfer dydd Mawrth 23 Mawrth 2021

Find out more...


This topic has been archived, and won't accept reply postings.
Loading Notifications...