Name Grade Style Date Crag name
Thomas the Tank 4a * - 2 Aug, 2011 Australia
Derailed 4a - ?Feb, 2011 Australia
Ivor the Engine 5a * - ??, 2011 Australia