BMC Access & Conservation Officer (Wales)

added Apr/2009, see all BMC news & reviews
announcement by BMC
This announcement has been read 8,455 times

Access & Conservation Officer (Wales)


Fixed 3 year contract; Salary range: £24,572 - £29,704

BMC logo oblong, 14 kbThe BMC is seeking an officer to promote the interests of climbers, hill walkers and mountaineers in Wales. This new and varied post will operate at a national level on policy and strategic issues and locally on site based access and land management issues. The preferred location will be North Wales although strong candidates based in South Wales will be considered.

The post holder will have a relevant employment background, excellent communication skills and a strong interest in mountaineering. The ability to speak Welsh will be desirable. For an application pack please email Sophie@thebmc.co.uk or call 0161 4383303. The deadline for completed applications is 5.00pm, Friday 22 May; unsolicited CVs etc will not be considered. The BMC is an equal opportunities employer.


Swyddog Mynediad a Chadwraeth (Cymru)


Contract cyfnod sefydlog (3 blynedd); cyflog: £24,572- £29,704

BMC logo oblong wales, 14 kbMae'r BMC yn chwilio am swyddog i hybu diddordebau dringwyr, crwydrwyr a mynyddwyr yng Nghymru. Swydd newydd ac amrywiol yw hon sy'n ymdrin a materion cenedlaethol o ran polisi a strategaeth, a materion lleol o ran rheolaeth tir a mynediad i safleoedd. O ddewis, lleolir y swydd yng Ngogledd Cymru, ond rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr cryfion a leolir yn Ne Cymru. Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad gwaith perthnasol, sgiliau cyfathrebu rhagorol a diddordeb mawr mewn mynydda. Bydd y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol.

I gael pecyn recriwtio, ffoniwch ar 0161 4383303 neu e-bostio at Sophie@thebmc.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflen gais ar ol ei llenwi yw dydd Gwener 22/05/09 am 5.00 y prynhawn. Ni roddir ystyriaeth i unrhyw CV ac ati sydd heb ei ofyn. Gweithredir polisi cyfle cyfartal.

For more information visit www.thebmc.co.uk
Gear Forum ( Read more )
This announcement has been read 8,455 times


Gear News and Outdoor Industry News at UKC and UKH presents climbing, walking and mountaineering equipment and stories that will be of interest to our readers. They are not gear reviews and are provided by companies that advertise with UKClimbing Limited. Please feel free to comment about the stories and products on the associated thread.