showing 401-409
UKH
Name Grade Style Date Crag name
Route 1 5a *** 2nd 20 Jun, 2008 Castle Inn Quarry
Route 2 6a ** 2nd 20 Jun, 2008 Castle Inn Quarry
new route left of school mam, name to follow 6a * 2nd 20 Jun, 2008 Castle Inn Quarry
Mogadishu 4c * 2nd 20 Jun, 2008 Castle Inn Quarry
Finale 5a 2nd 20 Jun, 2008 Castle Inn Quarry
snowdrop 6a+ ** 2nd 17 Jun, 2008 Penmaen Head
Tan y Lan Kids 5a * 2nd 17 Jun, 2008 Penmaen Head
Hammy's world tour 6a * Lead 17 Jun, 2008 Penmaen Head
Big up the Lizard 5c * 2nd 17 Jun, 2008 Penmaen Head