Name Grade Style Date Crag name
Wogs HVD *** Lead 21 Jun, 2018 Chudleigh Rocks
Seventh Veil VS 4c Lead 17 Jun, 2018 Chudleigh Rocks
Salome S 4a * Lead 17 Jun, 2018 Chudleigh Rocks
Tar Baby S 4a Lead 17 Jun, 2018 Chudleigh Rocks
Overlapping Ridge Route (First Pinnacle Rib) D ** Lead 3 Jun, 2018 Tryfan
Rowan Route D ** Lead 2 Jun, 2018 Milestone Buttress